Skip site news

Site news

Picture of จารุวัจน์ สองเมือง
การปรับปรุงระบบ
by จารุวัจน์ สองเมือง - Monday, 28 September 2015, 10:20 PM
 

ด้วยทางผู้ดูแลระบบได้ทำการปรับปรุงระบบเว็บอีเลิร์นนิ่งใหม่ ทำให้ข้อมูลเก่าทั้งหมดถูกลบด้วย ด้วยเหตุนี้อาจารย์และนักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้ง

 

Skip course categories