Skip site news

Site news

รูปภาพของจารุวัจน์ สองเมือง
การปรับปรุงระบบ
โดย จารุวัจน์ สองเมือง - จันทร์, 28 กันยายน 2015, 10:20PM
 

ด้วยทางผู้ดูแลระบบได้ทำการปรับปรุงระบบเว็บอีเลิร์นนิ่งใหม่ ทำให้ข้อมูลเก่าทั้งหมดถูกลบด้วย ด้วยเหตุนี้อาจารย์และนักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้ง

 

Skip ประเภทของรายวิชา